ATRANKA TINKLINIO, BADMINTONO, DZIUDO TRENERIO PAREIGOMS EITI

Skelbiame atranką į Palangos sporto centro tinklinio trenerio pareigas (0,6 etato  krūviu), badmintono trenerio  pareigas (0,47 etato  krūviu), dziudo trenerio  pareigas (0,22 etato  krūviu).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (kūno kultūros ir sporto) arba turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą (kūno kultūros ir sporto), vidurinį išsilavinimą ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, – pagal neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) švietimo programas.

2. Atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą,

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti atrankoje (adresuoti Palangos sporto centro direktoriui);
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass. Nuoroda internete https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae

4. Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus  turi).

6.  Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus turi pateikti Palangos sporto centro raštinės administratorei  (Sporto g. 3, 00129 Palanga) tiesiogiai arba registruotu laišku iki 2022 m. spalio 21 d. 15.45 valandos. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Telefonas pasiteirauti: (8 460) 40289.

*Pretendentų atranka 2022 m. spalio 26 d. pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Skip to content