PALANGOS SPORTO CENTRAS SKELBIA ATRANKĄ PLAUKIMO TRENERIO PAREIGOMS EITI

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui į Palangos sporto centro plaukimo trenerio  pareigas 16 kontaktinės valandos (dvi plaukimo grupės):

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (kūno kultūros ir sporto) arba turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą (kūno kultūros ir sporto), vidurinį išsilavinimą ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, – pagal neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) švietimo programas.

2. Atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą,

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti atrankoje (adresuoti Palangos sporto centro direktoriui);
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass. Nuoroda internete https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae

4.   Kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus  turi).

6.  Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

      Pretendentai dokumentus turi pateikti Palangos sporto centro raštinės vedėjai  (Sporto g. 3, 00129 Palanga) tiesiogiai arba registruotu laišku iki 2021 m. gruodžio 13 d. 16:00 valandos. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Telefonas pasiteirauti: (8 460) 40289.

Pretendentų atranka 2021 m. gruodžio 16 d. pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Skip to content