Palangos Sporto Centro
Privatumo Politika

INTERNETO SVETAINĖS WWW.SPORTPALANGA.LT PRIVATUMO POLITIKA

Šioje privatumo politikoje pateikiame pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie duomenų valdytojo Palangos sporto centro, juridinio asmens kodas 190275666, adresas Sporto g. 3, Palanga, Lietuva, tel. (8 460) 40 289, elektroninio pašto adresas info@sportpalanga.lt (toliau – Sporto Centras), atliekamą asmens duomenų tvarkymą.

Ši politika skirta asmenims, kurie naudojasi Sporto Centro  interneto svetaine www.sportpalanga.lt, taip pat taikoma kitose žemiau įvardintose situacijose, kai asmens duomenis Sporto Centras  tvarko vykdydama savo funkcijas. Politikoje aprašomi tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys, duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Prašome reguliariai perskaityti šią politiką, kad galėtumėte susipažinti su naujausia šios politikos versija bei rasti aktualią su asmens duomenų apsauga susijusią informaciją.

Tikslai, kuriais tvarkomi asmens duomenys

Sporto Centro privatumo politika taikoma toliau išvardintais tikslais vykdomam asmens duomenų tvarkymui:

 • vidaus administravimas, įskaitant kandidatų į darbo vietas atranką;
 • skundų, paklausimų ir atsiliepimų administravimas, konsultacijų teikimas;
 • interneto svetainės funkcionalumo užtikrinimas (slapukų naudojimas);
 • administracinių paslaugų teikimas.

Atrankoje dalyvaujančių kandidatų į darbo vietas asmens duomenų tvarkymas

Jeigu atsiuntėte savo CV (gyvenimo aprašymą), motyvacinį laišką, rekomendacijas ir/ar kitus dokumentus ar duomenis tam, kad dalyvautumėte atrankoje dėl darbo Sporto Centre, Jūsų pateikti bei kiti toliau įvardinti asmens duomenys bus tvarkomi tokios atrankos vykdymo tikslu.

Atrankos vykdymo tikslu Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Po atrankos pabaigos laikydamiesi teisės aktų reikalavimų Jūsų asmens duomenis saugosime 1 metus.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų sutikimo dalyvauti atrankoje ir teisės aktuose numatytų pareigų vykdymo pagrindu, o po atrankos pabaigos taip pat saugosime teisės aktuose numatytų pareigų vykdymo pagrindu. Jūsų asmens duomenų pateikimas siekiant dalyvauti atrankoje yra savanoriškas, tačiau, jeigu duomenų nepateiksite, negalėsime įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo.

Informuojame, kad pasinaudodami asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų mums suteikta teise, galime kreiptis į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nesikreipsime be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo. Prie Jūsų asmens duomenų prieigą galime suteikti serverio, IT ir kitokiems paslaugų teikėjams, įpareigodami juos tinkamai užtikrinti duomenų apsaugą, taip pat valstybės institucijoms teisės aktuose numatytais atvejais.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Slapukai gali atlikti toliau išvardintas funkcijas:

 • veikimą užtikrinantys ir gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti užtikrinti ir pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;
 • Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;
 • Funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Mūsų interneto svetainėje naudojamų slapukų sąrašą galite rasti žemiau:

PavadinimasSlapuko paskirtisGaliojimo laikas
_GRECAPTCHA"Google Recaptcha" paslauga nustato šį slapuką, kad atpažintų robotus ir apsaugotų svetainę nuo kenkėjiškų šlamšto atakų.6 mėnesiai
cookieyes-consent"CookieYes" nustato šį slapuką, kad įsimintų naudotojų sutikimo nuostatas ir kad jų nuostatų būtų paisoma vėlesnių apsilankymų šioje svetainėje metu. Jis nerenka ir nesaugo jokios asmeninės informacijos apie svetainės lankytojus.1 metai
CONSENT"YouTube" šį slapuką nustato per įterptus "YouTube" vaizdo įrašus ir registruoja anoniminius statistinius duomenis.2 metai
YSC"Youtube" nustato šį slapuką, kad galėtų stebėti "Youtube" puslapiuose įterptų vaizdo įrašų peržiūras.6 mėnesiai
VISITOR_INFO1_LIVE"YouTube" nustato šį slapuką, kad išmatuotų pralaidumą ir nustatytų, ar naudotojui rodoma nauja, ar sena grotuvo sąsaja.iki sesijos pabaigos
yt-remote-device-id"YouTube" nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus "YouTube" vaizdo įrašus.
yt.innertube::requests"YouTube" nustato šį slapuką, kad užregistruotų unikalų ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus "YouTube" vaizdo įrašus.
yt.innertube::nextId"YouTube" nustato šį slapuką, kad užregistruotų unikalų ID ir išsaugotų duomenis apie naudotojo peržiūrėtus "YouTube" vaizdo įrašus.
yt-remote-connected-devices"YouTube" nustato šį slapuką, kad išsaugotų naudotojo vaizdo įrašų nuostatas naudojant įterptus "YouTube" vaizdo įrašus.

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Pagrindai, kuriais remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome laikydamiesi Reglamento nuostatų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

 • vykdydami Sporto Centrui taikomas teisines prievoles arba įgyvendindami viešąjį interesą;
 • siekiant teisėtų Sporto Centro ir / arba trečiųjų šalių, kuriems teikiami Jūsų duomenys, interesų;
 • remdamiesi Jūsų duotu sutikimu;
 • vykdydami sutartis, kurios šalis yra duomenų subjektas.

Asmens duomenų nepateikimo pasekmės

Norėdami naudotis Sporto Centro interneto svetaine, gauti Sporto Centro teikiamas administracines paslaugas, Jūs turite pateikti tą informaciją, kurią prašoma įvesti svetainėje arba užpildyti prašyme. Jeigu nepateiksite prašomų asmens duomenų, negalėsite gauti administracinių paslaugų, naudotis svetainės funkcijomis.

Asmens duomenų saugojimas

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo ar leidžia teisės aktai. Sporto Centro tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai yra numatyti dokumentacijos plane.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Aukščiau išvardintais tikslais tvarkomus asmens duomenis galime teikti:

 • IT, serverio, pašto, archyvavimo paslaugų teikėjams;
 • valstybės ir savivaldybės institucijoms, įstaigoms ir organizacijoms;
 • informacinių sistemų ir registrų valdytojams;
 • notarams, antstoliams, advokatams, konsultantams, auditoriams;
 • teisėsaugos ir priežiūros institucijoms, teismams, kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms.

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą.

Tam, kad galėtumėte įgyvendinti savo duomenų subjektų teises, turėsime nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustatę Jūsų tapatybės, nežinosime, ar į mus kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenis tvarkome, todėl negalėsime įgyvendinti Jūsų teisių.

Mes galime atsisakyti nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai galime paprašyti atitinkamo mokesčio, jei prašymas yra akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, į Sporto Centro asmens duomenų apsaugos pareigūną galite kreiptis šiais kontaktiniais duomenimis: el. paštas info@sportpalanga.lt, telefono numeris – (8 460) 40 289.


Skip to content