Lt Ru En

 

PALANGOS SPORTO CENTRAS

SKELBIA ATRANKĄ BADMINTONO, BOKSO, TENISO IR AEROBINĖS GIMNASTIKOS TRENERIŲ PAREIGOMS EITI

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams į Palangos sporto centro trenerius (badmintono (7 kontaktinės valandos per savaitę), (bokso (7 kontaktinės valandos per savaitę), teniso  (7 kontaktinės valandos per savaitę)ir aerobikos gimnastikos (7 kontaktinės valandos per savaitę):

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (kūno kultūros ir sporto) arba turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį, aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų, išsilavinimą (kūno kultūros ir sporto), vidurinį išsilavinimą ir išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą, – pagal neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ugdymo ir priešmokyklinio ugdymo bei formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas) švietimo programas.

2. Atitikti šiuos  reikalavimus:

2.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.

2.2. gerai mokėti lietuvių kalbą,

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą dalyvauti atrankoje (adresuoti Palangos sporto centro direktoriui);
  2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  3. Gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Europass. Nuoroda internete https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae

4.  Pedagogų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas;

5. Dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus  turi).

6.  Gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

      Pretendentai dokumentus turi pateikti asmeniškai Palangos sporto centro raštinės vedėjai  (Sporto g. 3, 00129 Palanga) arba registruotu laišku iki 2018 m. rugsėjo  24 d. 16.45 valandos. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti antrankoje. Atranka bus vykdoma vertinant pretendentus pokalbio metu.

Telefonas pasiteirauti: (8 460) 40289.

Pretendentų atranka 2018 m. rugsėjo 27 d. pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui bus praneštas individualus laikas atvykti į atranką, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.