Lt Ru EnPradinio rengimo 2 mokymo metų    
trenerė  Irena Švanienė
 Pradinio rengimo 2 mokymo metų
treneris  Rimas Švanys

 Meistriškumo ugdymo 3 mokymo metų
treneris  Rimas Švanys
 

Meistriškumo ugdymo 1 mokymo metų      
  treneris Valdas Tuinyla

Meistriškumo ugdymo 2  mokymo metų         tr. Romas Strockis